top of page
BIOGRAPHY

Ingvild Kjær Tofte (f 1975, Oslo) er utdannet ved NTNU Kunstakademiet i Trondheim (MFA 2010) og Granum Kunstfagskole i Oslo (2003-2005). Hun bor og arbeider på Nesodden utenfor Oslo.

Ingvild Kjær Toftes malerier kan oppleves som bruddstykker av fortellinger, gjerne på vippepunktet mellom virkelighet og uvirkelighet. Interessen for denne dualiteten går også igjen i installasjonene hennes, hvor en kombinasjon av objekt og maleri lager et spill med betrakterens blikk.

Arbeidene hennes er blant annet innkjøpt av Norges Bank, Nesodden Kommune, St Olavs hospital/Helsebygg og NRKs kunstsamling.

  __________________________

Ingvild Kjær Tofte (b 1975, Oslo) is educated at NTNU Art Academy in Trondheim (BFA & MFA 2005-2010) and Granum Art School in Oslo (2003-2005). She lives and works on Nesodden, a peninsula outside Oslo.

Ingvild Kjær Tofte's paintings can be experienced as fragments of narratives, often at the tipping point between reality and unreality. The interest in this duality is also reflected in her installations, where a combination of object and painting creates a game with the viewer's gaze.

Her work has been purchased by Norges Bank, Nesodden Municipality, St Olav's hospital/Helsebygg and NRK's ​​art collection, among others.

bottom of page